خیر درحال حاضر خدمات  “فروشگاه درجه یک کام “به گونه ای تعریف شده که به صورت آنلاین و پرداخت هزینه در درگاه های امن بانکی و یا واریز مبلغ به حساب مدیر مجموعه ،سفارشات ثبت می گردد.