سفارشات ظرف 48 ساعت به وسیله پست پیشتاز ارسال خواهند شد و سفارشات عمده با تیپاکس و باربری و  حداکثر ظرف سه الی چهار روز کاری ارسال خواهند شد