• کد:139
  • نام طرح: منظره
  • نوع بافت: دستبافت
  • جنس چله:ابریشم
  • ابعاد بدون قاب:210*120
  • فروشنده :گالری بی بی باف