کد:136

نام طرح:خیابان شانزالیزه

نوع بافت: دستبافت

جنس چله:ابریشم

ابعاد بدون قاب:120*90

فروشنده :گالری بی بی باف