• کد کالا:
  • نام طرح: کوچ عشایر
  • نوع بافت: دستبافت
  • جنس چله : ابریشم
  • ابعاد بدون قاب :

فروشنده :گالری بی بی باف