تشک نمدی فوق العاده ضخیم بدون رویه. آماده شده به روش سنتی از پشم طبیعی گوسفند.شسته شده و پرز گیری شده.یک نفره با ابعاد 190*90.خداحافظی با کمردرد با نمد طب.