• ابعاد یک در یک و هفتاد سانتی متر
  • تولید شده از نمد پشم گوسفند
  • برای درمان دیسک کمر وناراحتی های کمر وعضلانی
  • استفاده به عنوان کناره و فرش و تشک