• ابعاد یک در یک و هشتادسانتی متر
  • جنس از نمد پشم گوسفند
  • طرحدار زمینه مشکی
  • استفاده به عنوان زیراندازو تشکخواب و…
  •  کمک به درمان کمردرد و دردهای عضلانی