• ابعاد یک در یک و هفتاد سانتی متر
  • طرحدار زمینه روشن
  • از جنس نمد کاملا طبیعی
  • به عنوان نمدفرش و تشکخواب
  •  کمک به درمان ناراحتی های کمر وعضلانی