قطر 100 سانت

جنس پشم گوسفند بهاره

مناسب برای نشستن و تزئینی

سنتی زمینه مشکی