ابعاد: قطر120سانتیمتر
جنس:از نمد سنتی تولید شده از پشم طبیعی گوسفند
سایر : قابل سفارش درابعاد مختلف 
مناسب برای: به عنوان زیرمنقلی،تزیین خانه و اماکن سنتی و استفاده طبی