قطر 90 سانتی متر

جنس نمد ارگانیک

کاربرد:زیرانداز،زیرمنقلی،فرش و…