• کد کالا:2052
  • ابعاد: 70در 120
  • فرش نمدی شسته شده وقابل شستشو
  • شسته سده قابل شده بادوام