• ابعاد: 85در 185
  • فرش نمدی شسته شده وقابل شستشو
  • شسته سده قابل شده بادوام