• نوع: قهوه
  • مدل: سوپریم
  • هر پکیج حاوی 20 بسته قهوه
  • حاوی عصاره قارچ گانودرما