• جلیقه تولید شده به صورت نمد مالی سنتی
  • به صورت دستی
  • جنس از نمد صد در صد طبیعی
  • قد تا زیر زانو
  • رنگ مشکی و سفید