نمد فرش برجسته سنتی طرح طاووس ازپشم طبیعی گوسفند.شسته شده و پرزگیری شده.در ابعاد تقریبی 180*110.خداحافظی با کمردرد با نمد طب.