• کاملا طبیعی و ارگانیک
  • ابعاد 2/18 × 1/60 ‌متر
  • نوع پشم:پشم بهاره گوسفند