• نمد فرش تولید شده از نمد طبیعی
  • گرد طرحدار سنتی
  • سایز 120 سانتی متر
  • قابل سفارش در سایر سایزها