• کد 1077
  • طرح :سنتی
  • قطر 120 سانتی متر
  • جنس نمد طبیعی
  • کاربرد:برای فرش کردن منازل،اقامتگاه ها ،هتل ها و یا به عنوان زیر منقل