کد 1048

قطر 125 سانتی متر
جنس نمد طبیعی
بدون بو و کاملا شسته شده
مناسب به عنوان فرش،زیرمنقل،طبیعت و مکان های سنتی