• کد 1060
  • قطر 75 سانت
  • جنس نمد طبیعی
  • بدون بو و کاملا شسته شده
  • مناسب به عنوان فرش،زیرمنقل،طبیعت و مکان های سنتی