نمدفرش سنتی بادوام.شسته شده و پرزگیری شده.درابعاد تقریبی حداقل 180*110.