ابعاد : 2 متر در 130 سانت
ضخامت حدود یک و نیم سانت
تولید به صورت نمدمالی سنتی
خواص عالی برای بدن و کمردرد
کابرد:به عنوان تشک و فرش