• نوع: هات چاکلت
  • هر پکیج حاوی 20 بسته قهوه
  • حاوی عصاره قارچ گانودرما