• جنس: نمد طبیعی مرینوس
  • دارای سایز بندی
  • دست دوز راحت بادوام
  • مناسب برای روی فرش ،موکت وپارکت و…