• مناسب برای: خرید وسوغات
  • جنس: متقال خام-از پارچه وطرح سنتی
  • دارای زیپ
  • دارای  2 مدل یکی همراه چوب ودیگری بند برزنت