نقد و بررسی فروشنده

 1. 5 از 5

  (Guest)

  بسیار زیباست

 2. 0 از 5

  بسیار باکیفیت

 3. 5 از 5

  دارای تنوع سایز

 4. 5 از 5

  عرقگیر با خواص درمانی عالی

 5. 5 از 5

  تولید در طرحها و رنگهای مختلف

 6. 5 از 5

  قابل سفارش در اشکال دایره ای و مستطیل

 7. 5 از 5

  قابل سفارش در سایزهای مختلف

 8. 5 از 5

  ++

 9. 5 از 5

  _

 10. 5 از 5

  _