نمد فرش سنتی از پشم طبیعی گوسفند.شسته شده و پرز گیری شده.در ابعاد تقریبی 180*110.با تراکم و ضخامت بالا .خدافظی با کمردرد با نمدطب.